top of page

Gringa Club

Público·72 membros

Nauticki Peljar Hrvatskog JadranaNautički peljar hrvatskog Jadrana od sličnih se izdanja izdvaja po činjenici da je za potrebe njegove pripreme organizirano kompletno fotografiranje Jadrana tako da je svaka lokacija u peljaru popraćena fotografijama snimljenima iz zraka. Ove visokokvalitetne fotografije na kojima je ucrtan i put uplovljavanja u luku ili uvalu nautičarima omogućuju da samu luku točno vizualno predoče i unaprijed isplaniraju ulazak u nju.Nautički peljar hrvatskog Jadrana od velike je koristi za sve nautičare, nautičke turiste te iznajmljivače plovila, ali i za sve one koji se to tek spremaju postati, odnosno koji žele upoznati raznolikost hrvatskog Jadrana.
Nauticki Peljar Hrvatskog JadranaNautički peljar hrvatskog Jadrana urednika Mladena Šuteja, svjetski poznatog hrvatskog nautičara, na 528 stranica te 420 karata i više od 500 fotografija snimljenih iz zraka predstavlja cijelo područje hrvatske obale iz nautičkog kuta. U ovome peljaru hrvatski je Jadran prikazan vrlo funkcionalno i pregledno - kroz 264 glavne luke, marine i uvale o kojima osim opširnih informacija o prilazu, sidrištima, vezovima, lučkim komunikacijama, podataka o svjetionicima i navigaciji, benzinskim crpkama, opskrbljenosti i zanimljivostima čitatelj može pronaći i fotografije i karte manjih luka i sidrišta u njihovoj neposrednoj blizini.


Šutej i ja dugo se znamo. Novinarski sam slijedio njegove pothvate s Hirom 3, Čigru sam feljtonistički pratio u Jutarnjem listu, skupa smo realizirali projekt Nautički peljar hrvatskog Jadrana. I, evo, upravo uoči Nautičke patrole Mladen mi šalje svoju najnoviju knjigu "Čigra i ja, Arktik - Antartika". Nakon gotovo 25 godina iznio je iz "brodske škrinje" na svjetlo dana sve njezino blago: od natalne priče do trenutaka kada svima živci pucaju, a brodu prijeti da postane Bounty.


Informações

Bem-vindo ao grupo! Você pode se conectar com outros membros...
bottom of page